گزیده اخبار

کاربرد سود پرک

سود پرک در شوینده ها

یکی دیگر از مصارف مهم سود پرک در صنعت مواد شوینده است. سدیم هیدروکسید در صابون‌سازی در اثر واکنش با چربی، پیه و روغن‌های گیاهی به صابون تبدیل می‌شود. همچنین این ماده برای تولید سورفکتانت های آنیونی که یک ماده ضروری و مهم در اغلب محصولات پاک ‌کننده و شوینده می‌باشد، استفاده می‌گردد. از دیگر کاربردهای سود پرک استفاده جهت تولید سفیدکننده‌ها می باشد. سفیدکننده‌ها کاربردهای صنعتی و خانگی فراوانی مانند چربی بری و کنترل قارچ و کپک دارند.

ادامه مطلب