سود سوز آور

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۰ کد : ۵ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۴۶
فروش ماده شیمیایی تمیز کننده سود سوز آور

Sodium hydroxide, also known as lye and caustic soda, is an inorganic compound with the formula NaOH. It is a white solid ionic compound consisting of sodium cations Na⁺ and hydroxide anions OH⁻ . 

Molar mass: 39.997 g/mol

Formula: NaOH

Density: 2.13 g/cm³

PH: 13

Density: 2.13

IUPAC ID: Sodium oxidanide, Sodium hydroxide


نظر شما :